Produkter

Tryckhållning

SMART

Technocat/Technocat Mobil

Vakuumavgasaren som visar vad den kan !

 • Avgasar automatiskt systemmediet i öppna och slutna expansionssystem
 • Åtgärdar gas (luft) och tryckproblem i både kyl- och värmesystem
 • Förbättrar flöde och cirkulation i systemet
 • Avgasar system och påfyllning under kontrollerade former
 • Automatisk och kontrollerad påfyllningsanordning
 • Konstant tryckhållning i systemet
 • Möjlighet till 95°C drifttemperatur
 • Temperatur- och syremätning av systemmediet
 • Kontrollerar och larmar mot till övervakningssystem via interface RS 485

Ladda ner produktbladet

Technomat NOVA/ NOVA DUO

Atmosfärsavgasaren som visar vad den gör i display!

Den helautomatiska pumpkontrollerade avgasaren som visar ny väg för konstant tryckhållning och avgasning i värme och kylsystem

Barnova Technomat

 • Technomat håller konstanttryck med låg ljudnivå från pumpar även vid svåra-höga trycknivåer.
 •  Trycklös tank med membran.
 • Kontrollerad avgasning och påfyllning av system.
 • Avgasar det påfyllda mediat.
 • Drifttemperaturer upp till 95 grader C
 • Övervakning med Barnova SPS styrning:
 • Membranstatus
 • Temperatur och syremängd i systemmediat
 • Status över drifttider tid och datumövervakning
 • Systemfunktion och larmer
 • Överföring av all driftinformation viatechnonova
 • Interface RS 485

Tack vare kompakta design är Barnova Technomat lätt att installera och enkel att använda

Kort sagt: Hur kan luftproblem åtgärdas utan manuell avluftning ?

Svaret är: Installera Barnova Technomat!

Ladda hem produktblad som PDF

Technoflex

Barnova Technoflex HT/HTPlus/BT/SO/TS
Det förtryckta kärlet som klarar många arbetsområden!

 • Värmesystem
 • Kylsystem
 • Solvärmesystem
 • Dricksvattensystem
 • Tryckutjämning

Ladda hem produktbladet

Technoflex TOPCAT/TOPCAT DUO

Barnova Technoflex Topcat/Topcat duo

 • Avluftning
 • Avslamning
 • Mikrobubbelavskiljare
 • Magnetisk Smutsavskiljare
 • Rostfritt

Ladda hem produktbladet

© Copyright - Barnova Producerad av ANS Grafisk formgivning